e‑Charge

Enbart för dig:

Ingen grundavgift på två år! ²

På grund av att den tyska momssatsen sänks mellan 1.7.2020 och 31.12.2020 kommer taxorna att anpassas enligt följande:

Priser från och med 1.7.2020 till 31.12.2020
Grundpris 51,04 SEK / månad
Priser fram till 30.06.2020 och från och med 01.01.2021
Grundpris 52,36 SEK / månad
Minsta avtalsperiod ¹ 12 månader
Laddning Priser kan variera beroende på laddstationens operatör. Kontrollera de giltiga priserna i appen e-Charge innan du börjar ladda.

Laddning i utlandet

Länder
(Klicka för att se landets laddpriser)
Frankrike, Storbritannien, Tyskland

*Prislista och produktblad
Ladda ned

Alla priser är inklusive moms.

På kostnadsfria laddstationer laddar du också kostnadsfritt med din e-Charge service.

1 Kortast möjliga kontraktstid är 12 månader. Kontraktet kan avslutas av båda parter med en uppsägningstid på två veckor innan kontraktstidens slut. Om kontraktet inte avslutas i tid förlängs kontraktstiden med ytterligare 12 månader.

2 Erbjudandet gäller endast kunder som har den nya e-Crafter. För att få en rabatt, måste du ansöka om ett nytt laddningskontrakt och ange ditt fordons registreringsnummer i nästa registreringssteg. Om ditt fordons registreringsnummer inte är giltigt för försäljningskampanjen, kan du också reservera avgiften utan kampanjen. Försäljningskampanjen inkluderar ett tvåårigt undantag från grundavgiften. Standardavgiftsvillkor tillämpas efter två år. Försäljningskampanjen träder i kraft vid aktivering av ditt laddningskontrakt.